Hlavná stránka / Bibliobox zvýšil komfort čitateľov

Bibliobox zvýšil komfort čitateľov

Nestíhate vrátiť knihu do knižnice na Jaselskej ulici? Použite bibliobox! Prostredníctvom špeciálneho zariadenia môžete vrátiť knihy aj mimo otváracích hodín. Reportáži predchádza zostrih z podujatia venovaného Cyrilometodskej tradícii a kostolom zasväteným sv. Cyrilovi a Metodovi v Trenčianskom samosprávnom kraji (prednáška Mgr. Márie Kubelovej). Dátum: 1. 8. 2013.

Bibliobox zvýšil komfort čitateľov (+ Cyrilometodská tradícia v TSK)

24.8.2013
Nestíhate vrátiť knihu do knižnice na Jaselskej ulici? Použite bibliobox! Prostredníctvom špeciálneho zariadenia môžete vrátiť knihy aj mimo otváracích hodín. Reportáži predchádza zostrih z podujatia venovaného Cyrilometodskej tradícii a kostolom zasväteným sv. Cyrilovi a Metodovi v Trenčianskom samosprávnom kraji (prednáška Mgr. Márie Kubelovej). Dátum: 1. 8. 2013. Časový interval: 04.35 - 11.50 (reportáž o biblioboxe vo VKMR od časovej sekvencie 08.25).


<< < | 1 | > >>