Hlavná stránka / Diskusia na tému: Marec - mesiac knihy

Diskusia na tému: Marec - mesiac knihy

Podnetná diskusia na frekventovanú tému s naslovovzatými odborníkmi. Hostia: Mária Špániková (vedúca KIS VKMR), Mgr. Igor Zmeták, PhD. (výskumný pracovník VKMR v oblasti historických knižničných fondov) a Juraj Holubek (antikvárnik z Trenčína). Dátum: 23. 3. 2013.

Marec - mesiac knihy

02.4.2013
Podnetná diskusia na frekventovanú tému s naslovovzatými odborníkmi. Hostia: Mária Špániková (vedúca KIS VKMR), Mgr. Igor Zmeták, PhD. (výskumný pracovník VKMR v oblasti historických knižničných fondov) a Juraj Holubek (antikvárnik z Trenčína). Dátum: 23. 3. 2013.


<< < | 1 | > >>