Faktúra DF066/20

Faktúra doručená:19.2.2020

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
91164 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO:35629011

ceny sú vrátane DPH
energie
Názov položky
teplo TÚV: 1.Q.2020 - Juh
vodné,stočné,zrážky: 1.Q.2020 - Juh
elektrická energia: 1.Q.2020 - Juh
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 905,00 EUR