Zoznam vytvorených rešerší

Rešerše vytvorené v trenčianskej knižnici

Rešeršné služby z vlastných a externých zdrojov poskytované knižnicou uľahčujú prácu študentom, odborným a vedeckým pracovníkom pri ich študijnej činnosti.

Rešerš tvoria záznamy dokumentov, ich častí alebo súpisy faktografických informácií vybraných podľa vecných a formálnych hľadísk zodpovedajúcich rešeršnej požiadavke používateľa. Rešerš je druh výberovej bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z literatúry o určitom jave, predmete, téme. Výsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický záznam dokumentov, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje (autor, názov, miesto a rok vydania) a prípadne i ďalší popis (kľúčové slová).

Rešerše vám vytvoríme na základe osobnej návštevy oddelnia regionálnych dokumentov a bibliografie. Po vyplnení objednávky s osobnými údajmi, názvom témy a kľúčovými slovami sa s vami dohodneme na termíne vyhotovenia.

Táto služba je spoplatnená podľa cenníka služieb.

Zoznam vytvorených rešerší v roku 2022

Zoznam rešerší s regionálnou tematikou - aktualizovaný - do 2021

Zoznam vytvorených rešerší v roku 2021

Zoznam vytvorených rešerší v roku 2020

Zoznam vytvorených rešerší v roku 2019

Zoznam vytvorených rešerší v roku 2018

Zoznam vytvorených rešerší v roku 2017

Zoznam vytvorených rešerší v roku 2016

Zoznam vytvorených rešerší v roku 2015