Pracoviská knižnice

Riaditeľka, Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín

Vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb, Jaselská ul. 2, 911 82 Trenčín

Centrálna evidencia, Jaselská ul. 2, 911 82 Trenčín

Odborná literatúra, Jaselská ul. 2, 911 82 Trenčín

Krásna literatúra, Jaselská ul. 2, 911 82 Trenčín

Oddelenie knižničných fondov a súborného katalógu, Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín

Všeobecná študovňa, Jaselská ul. 2, 911 82 Trenčín

Multimediálna študovňa, Jaselská ul. 2, 911 82 Trenčín

Informačné miesto TSK - regionálne dokumenty a bibliografia, Jaselská ul. 2, 911 82 Trenčín

Oddelenie metodiky a elektronizácie, Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín

Čitáreň a internet pre verejnosť , Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín

Literatúra pre deti a mládež, Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín

Hudobné fondy a zvukové knihy, Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín

Pracovisko Dlhé Hony, Soblahovská 4, 911 01 Trenčín

Pracovisko Juh, Kyjevská č. 3183, 911 01 Trenčín

Pracovisko Kubrá, Kubranská cesta č. 63/94, 911 01 Trenčín

Oddelenie ekonomicko-prevádzkové, Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín