Kariéra

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne aktuálne nevyhlasuje žiadne výberové konanie na obsadenie pracovného miesta.

Nevyžiadané žiadosti o zamestnanie nebudú evidované v databáze uchádzačov o zamestnanie a budú skartované vrátane ich príloh.