Kalendár výročí trenčianskeho regiónu

Kalendár výročí trenčianskeho regiónu v roku 2023

Kalendár výročí trenčianskeho regiónu obsahuje spektrum jubilujúcich osobností a udalostí kultúrneho, spoločenského, politického i športového života regiónu.

Kalendár výročí:

 

Jubilujúce osobnosti - JÚN 2023: 

 

1.6.1958* PAULENDA Pavel, spisovateľ. Narodil sa v Štúrove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 25.1.2008 zomrel – 65. výročie narodenia.
1.6.1998† BALÁŽ Peter, fyzik, pedagóg. Narodil sa 3.9.1917 v Dubodieli. Pôsobil v Hornej Súči, Nemšovej a Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 25. výročie úmrtia. 
2.6.1953† POSPÍŠIL Jozef, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa 12.5.1890 v Klopotoviciach okr. Prostějov (Česko). Pôsobil v Trenčianskej Teplej, Trenčíne. Zomrel v Uherskom Hradišti (Česko) – 70. výročie úmrtia. 
3.6.1888* MARKOVIČ Ivan, právnik. Narodil sa v Myjave. Pôsobil v Krajnom. Zomrel 16.2.1944  v Buchenwalde (Nemecko) – 135. výročie narodenia. 
3.6.1963† BELLA Ignác, zootechnik, ovčiarsky a mliekarensky odborník. Narodil sa 3.12.1898 v Dolnej Lehote. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Bratislave – 60.výročie úmrtia.
3.6.1993† REXOVÁ-BENKOVÁ Ľubomíra, chemička. Narodila sa 2.1.1932 v Trenčíne. Zomrela v Bratislave – 30. výročie úmrtia. 
5.6.1948* VÍTEK Edo, herec. Narodil sa v Chocholnej. Študoval v Trenčíne – 75. výročie narodenia. 
5.6.1968† HORVÁTH Pavol, katolícky kňaz, včelár. Narodil sa 12.11.1911 v Topoľčiankach. Pôsobil v Trenčianskej Turnej, kde aj zomrel – 55. výročie úmrtia.
5.6.1978† GERYK Ján, folklorista, etnograf, múzejník, pedagóg. Narodil sa 29.12.1892 v Záriečí. Pôsobil v Brezovej pod Bradlom. Zomrel v Martine – 45. výročie úmrtia. 
5.6.1993† GRÜNWALD Fridrich, lesný odborník, pedagóg. Narodil sa 13.1.1902 v Trenčianskych Stankovciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Prahe – 30. výročie úmrtia. 
6.6.1718† HARMANN Ondrej, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa 21.7.1655 v Chynoranoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Kláštore pod Znievom – 305. výročie úmrtia.
6.6.1943* SUCHÁNOVÁ Zuzana, scenáristka. Narodila sa v Trenčíne. Pôsobila v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne – 80. výročie narodenia.
6.6.1953* SELECKÝ Pavol, dirigent, hudobník. Narodil sa v Trenčíne – 70. výročie narodenia.
7.6.1888* OSUSKÝ Samuel Štefan, evanjelický kňaz, teológ, filozof, náboženský spisovateľ, národovec. Narodil sa v Brezovej pod Bradlom. Zomrel 14.11.1975 v Myjave – 135. výročie narodenia.
7.6.1893* SZÁNTO Juraj, spisovateľ, publicista, maliar. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 11.9.1961 v Budapešti (Maďarsko) – 130. výročie narodenia.
7.6.1898* KRIŽANOVÁ Marta, lekárka, ftizeologička, prvá žena – primárka na Slovensku. Narodila sa v Trenčíne, kde aj študovala na gymnáziu. Zomrela 1.12.1971 v Starom Smokovci – 125. výročie narodenia. 
7.6.1913† ČULÍK Ľudovít Viliam, kňaz, náboženský spisovateľ, pedagóg. Narodil sa 5.4.1848 v Skalici. Zomrel v Starej Turej – 110. výročie úmrtia. 
7.6.1938* BERÁK Ladislav, sochár. Narodil sa v Trenčíne – 85. výročie narodenia. 
7.6.1948* ONDÁŠ Marián, novinár, publicista, moderátor. Narodil sa v Trenčianskej Turnej – 75. výročie narodenia.
7.6.1948* SMIEŠKO Viktor, vysokoškolský pedagóg STU. Narodil sa v Trenčíne-Zlatovciach – 75. výročie narodenia. 
8.6.1918† BEDNÁRIK Štefan, robotník, organizátor vojenskej vzbury. Narodil sa v roku 1890 v Beckove. Zomrel v Kragujevaci (Srbsko) – 105. výročie úmrtia.
8.6.1938* ŠIMOVEC Milan, šľachtiteľ, chovateľ holubov, publicista. Narodil sa v Dolnom Srní. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, kde aj 21.6.2012 zomrel – 85. výročie narodenia. 
9.6.1898* JURECH Štefan, generál armády. Narodil sa v Bošáci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 4.2.1945 vo Flosenbürgu (Nemecko) – 125. výročie narodenia. 
9.6.2008† VALISKA Juraj, jazykovedec, germanista, vysokoškolský pedagóg, prekladateľ. Narodil sa 3.5.1926 vo Vrbnici (okr. Michalovce). Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 15. výročie úmrtia. 
11.6.1723* PRAY Juraj, historik, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Nových Zámkoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 23.9.1801 v Budapešti (Maďarsko) – 300. výročie narodenia. 
12.6.1903* GARAJ Ján Karol, literárny historik, publicista, bibliograf, knihovník. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 15.11.1973 v Bratislave – 120. výročie narodenia. 
12.6.1953* DRŠKA Dušan, športovec, vzpierač. Narodil sa v Myjave-Tura Lúka. Pôsobil v Myjave, v Trenčíne, kde aj 25.12.1999 zomrel – 70. výročie narodenia.
14.6.1798* PALACKÝ František, český historik, publicista, politik. Narodil sa v Hodslaviciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel 26.5.1876 v Prahe – 225. výročie narodenia. 
14.6.1943* ORAVEC Peter, dramaturg, režisér. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil a  29.10.2021 zomrel – 80. výročie narodenia.
15.6.1923† HOLUBY Jozef Ľudovít, kňaz, botanik, národopisec. Narodil sa 25.3.1836 v Lubine. Pôsobil v Zemianskom Podhradí. Zomrel v Pezinku – 100. výročie úmrtia. 
16.6.2008† BERKOVÁ Alexandra, spisovateľka, televízna scenáristka, publicistka. Narodila sa 2.7.1949 v Trenčíne. Zomrela v Prahe – 15. výročie úmrtia.
16.6.2018† VRÁNOVÁ Gabriela, herečka, prozaička, spisovateľka. Narodila sa 27.7.1939 v Novom Meste nad Váhom. Zomrela v Prahe  (Česko) – 5. výročie úmrtia. 
17.6.1678† KALINKA Joachim, cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ. Narodil sa v roku 1601 v Ružomberku. Pôsobil v Bánovciach nad Bebravou, Veľkej Hradnej. Zomrel v Zittau (Nemecko) – 345. výročie úmrtia.
17.6.1963* MIKA Václav, ekonóm, mediálny manažér. Narodil sa v Trenčíne – 60. výročie narodenia. 
18.6.1988† HOLÁK Ján, právnik, historik. Narodil sa 22.1.1907 v Trenčíne. Zomrel v Bratislave. Pochovaný je v Trenčíne – 35. výročie úmrtia. 
19.6.1968† NÉCSEY Eduard, cirkevný hodnostár. Narodil sa 9.2.1892 v Oslanoch, pôsobil v Trenčianskej Teplej. Zomrel v Nitre. Pochovaný je katedrálnej biskupskej krypte – 55. výročie úmrtia. 
20.6.1713† BERZEVICI Henrich, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa 1.11.1650 v Brezovičke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Banskej Bystrici – 310. výročie úmrtia. 
21.6.1938* HROMNÍK Milan, katolícky kňaz, člen Spoločnosti Ježišovej, šéfredaktor časopisu Posol, náboženský spisovateľ. Narodil sa v Bratislave. Základnú školu absolvoval v Trenčianskom Jastrabí, strednú školu v Trenčíne – 85. výročie narodenia. 
21.6.1978* KRISTÍN Branislav, výtvarník. Narodil sa v Trenčíne, študoval v Považskej Bystrici – 45. výročie narodenia. 
22.6.1993† PLEŠKO Miroslav, obchodný námestník, funkcionár TJ Slovan Bratislava. Narodil sa 7.8.1920 v Starej Turej. Pôsobil v Brezovej pod Bradlom, v Starej Turej. Zomrel v Martine – 30. výročie úmrtia.
22.6.1998† LAURINČÍK Jozef, zootechnik, pedagóg. Narodil sa 9.9.1915 v Dolnom Kubíne-Kňažia. Pôsobil v Trenčianskej Teplej a v Trenčíne, kde aj zomrel – 25. výročie úmrtia. 
23.6.1948† MASÁRIK Jozef, osvetový pracovník, verejný činiteľ, notár. Narodil sa 15.2.1893 v Čachticiach. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, v Čachticiach. Zomrel v Bratislave – 75. výročie úmrtia. 
23.6.1973† BARÁT Marcel, teológ, cirkevný historik, náboženský publicista. Narodil sa 8.1.1915 v Mýtnej Novej Vsi (dnes súčasť Ludaníc). Pôsobil v Drietome a v Trenčianskej Teplej. Zomrel v Mýtnej Novej Vsi, kde je aj pochovaný – 50. výročie úmrtia. 
25.6.1848† ĎURIKOVIČ Juraj, historik, právnik, publicista, vlastivedný pracovník. Narodil sa 12.7.1780 v Ivanovciach. Študoval v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 175. výročie úmrtia. 
25.6.1868† BERÉNI Ján Nepomuk, historik, statkár. Narodil sa 14.4.1794 v Horných Obdokovciach. Pôsobil v Beckove, kde aj zomrel – 155. výročie úmrtia. 
26.6.1913* MATEJKA Peter, maliar, pedagóg. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom, kde aj pôsobil. Zomrel 10.2.1972 v Bratislave – 110. výročie narodenia. 
27.6.1923* LISÁK Vojtech, veterinár, básnik, publicista. Narodil sa vo Veľkých Chlievanoch. Študoval v Bánovciach nad Bebravou, Trenčíne. Zomrel 6.1.1990 v Topoľčanoch – 100. výročie narodenia. 
27.6.1928* BALÁŽ Peter, jazykovedec. Narodil sa v Potvoriciach. Pôsobil v Myjave – 95. výročie narodenia.
28.6.1993† SCHUT Alexander, novinár. Narodil sa 27.6.1932 v Trenčíne. Pôsobil v Novákoch a v Prievidzi – 30. výročie úmrtia. 
30.6.1918* ČERVENKA Juraj, lekár-epidemiológ, riaditeľ Výskumného ústavu preventívneho lekárstva, autor odborných publikácií. Narodil sa a študoval v Trenčíne. Zomrel 3.7.2001 v Bratislave – 105. výročie narodenia. 
30.6.1958† DUKÁT Michal, kníhtlačiar, redaktor. Narodil sa 5.10.1891 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Košiciach – 65. výročie úmrtia. 
30.6.2018† ŠTEFANOVIČ Milan, právnik, univerzitný profesor. Narodil sa 19.6.1927 v Moravskom Lieskovom – 5. výročie úmrtia.