Kalendár výročí trenčianskeho regiónu

Kalendár výročí trenčianskeho regiónu obsahuje spektrum jubilujúcich osobností a udalostí kultúrneho, spoločenského, politického i športového života regiónu.

Kalendár výročí:

 

Jubilujúce osobnosti - JÚL 2024 : 

1.7.1964† LORENC Ladislav, kryptografológ, knihovník. Narodil sa 29.12.1907 v Kremnici. Pôsobil v Prievidzi. Zomrel v Trenčíne – 60. výročie úmrtia.
2.7.1949* BERKOVÁ Alexandra, spisovateľka, televízna scenáristka, publicistka.  Narodila sa v Trenčíne. Zomrela 16.6.2008 v Prahe – 75. výročie narodenia. 
3.7.1884* ZOCH Gustáv, evanjelický kňaz, národovec, náboženský spisovateľ, dramatik. Narodil sa v Cerove. Pôsobil v Lubine. Zomrel 10.2.1924 v Bratislave – 140. výročie narodenia. 
3.7.1984† PRIBIŠ Rudolf, sochár, vysokoškolský pedagóg, národný umelec. Narodil sa 19.3.1913 v Rajci. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 40. výročie úmrtia.
4.7.1919* KRIŽKO Ján, biochemik, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Ivanovciach. Zomrel 22.4.1998 v Bratislave – 105. výročie narodenia.
4.7.1929† ČAPEK Antonín, lekár, internista. Narodil sa 26.7.1855 v Žernove (Česko). Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach ako kúpeľný komisár. Zomrel v Prahe – 95. výročie úmrtia.
5.7.1894† TROKAN Ján, evanjelický kňaz, básnik, publicista, národný dejateľ. Narodil sa 25.2.1810 v Myjave. Zomrel v Kostolnom – 130. výročie úmrtia.
5.7.1894* VANÍČEK Ľudovít, maliar, výtvarný pedagóg. Narodil sa v Senici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 21.2.1960 v Bratislave – 130. výročie narodenia.
5.7.1939* NAĎOVIČ Svetozár, generálmajor, vojak z povolania. Narodil sa vo Vrádišti. Pôsobí v Trenčíne. V súčasnosti žije v Trenčianskych Stankovciach – 85. výročie narodenia.
6.7.1939* MICHALOVÁ Terézia, spisovateľka, publicistka, novinárka, pedagogička. Narodila sa v Trenčíne. Zomrela 27.5.2004 v Bratislave – 85. výročie narodenia.
6.7.1974† OTTLYKOVÁ Edita, lekárka. Jedna z mála lekárok, ktoré sa špecializovali na kardiológiu. Narodila sa 3.12.1899 v Novom Meste nad Váhom. Zomrela v Bratislave – 50. výročie úmrtia.
7.7.1889* MERGANC Jindřich, architekt. Narodil sa v Žamberku (Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 28.2.1974 v Bratislave – 135. výročie narodenia.
8.7.1929† FODOR Koloman, lekár-balneológ. Narodil sa 2.2.1849 v Čachticiach. Bol kúpeľným lekárom v Piešťanoch, kde aj zomrel – 95. výročie úmrtia. 
8.7.1964* ĎURÁČI Jozef, folklorista, choreograf, umelecký remenár. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobí. Pôsobil tiež v Soblahove – 60. výročie narodenia.
8.7.1989† GAUBEOVÁ Ružena, spisovateľka. Narodila sa 25.1.1901 vo Valaskej Belej. Vyššiu dievčenskú školu absolvovala v Trenčíne – 35. výročie úmrtia.
9.7.1899* ÚRADNÍČEK Dušan, advokát, archivár, kronikár. Znalec svetového a cirkevného práva. Narodil sa, pôsobil a 12.3.1985 zomrel v Starej Turej, kde je po ňom pomenovaná ulica – 125. výročie narodenia.
9.7.1919* DZAMKO Ivan, vojak z povolania. Narodil sa v Dubine (Ukrajina). Pôsobil v Trenčíne, kde 20.10.1978 zomrel – 105. výročie narodenia.
10.7.2004† STATELOVÁ Romana, vedecká pracovníčka, architektka. Narodila sa 16.11.1933 v Trenčianskych Tepliciach. Zomrela v Bratislave – 20. výročie úmrtia.
12.7.1864* MARTINY Koloman, lekár-chirurg, odborný spisovateľ. Narodil sa vo Zvolene. Pôsobil v Trenčíne ako riaditeľ župnej nemocnice. Zomrel 20.11.1935 v Trenčíne – 160. výročie narodenia. 
12.7.1904* GAVAČ Michal, pedagóg, grafológ. Narodil sa v Starej Turej. Nie je známe, kedy a kde zomrel – 120. výročie narodenia.
13.7.1949* MARTINÁKOVÁ Jarmila, výtvarníčka-maliarka. Narodila sa v Trenčíne. Pôsobí v Bratislave – 75. výročie narodenia.
13.7.1994† HLUCHÝ Ján, basketbalista, tréner. Narodil sa 7.2.1925 v Novom Meste nad Váhom, kde aj pôsobil. Zomrel v Bratislave – 30 výročie úmrtia.
16.7.1924* PAŠTEKA Július, teatrológ, filmológ, literárny vedec. Narodil sa v Seredi. Študoval na gymnáziu v Trenčíne. Zomrel 16.11.2019 v Bratislave – 100. výročie narodenia. 
16.7.1979† EISELLE Ľudovít, katolícky kňaz-jezuita, náboženský spisovateľ, misionár. Narodil sa 28.3.1882 v Močenku. Pôsobil v Bánovciach nad Bebravou. Zomrel v Beckove – 45. výročie úmrtia.
16.7.2014† TANSKÁ Nataša, spisovateľka, publicistka, scenáristka, herečka. Narodila sa 30.10.1929 v Prahe (tiež sa uvádzajú dátumy nar. 30.11. a 30.12.1929) Študovala na gymnáziu v Trenčíne. Zomrela 16.7.2014 v Prahe (tiež sa uvádzajú dátumy 17.7. a 18.7.2014) – 10. výročie úmrtia. 
17.7.1944† MURÍN Karol, pedagóg, geograf. Narodil sa 10.9.1877 v Námestove. Zomrel v Trenčíne – 80. výročie úmrtia.
18.7.1909* HALABRÍNOVÁ-TVAROŽKOVÁ Oľga, pedagogička, osvetová pracovníčka. Narodila sa a pôsobila v Brezovej pod Bradlom. Aktívne pôsobila v Živene a v TJ Sokol. Zomrela 7.5.1999 v Bratislave – 115. výročie narodenia.
18.7.1979† JASSINGER Berthold, matematik, polyglot. Narodil sa 13.10.1901 v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Budapešti (Maďarsko) – 45. výročie úmrtia.
18.7.1999† ŠVEC Ľubomír, vysokoškolský pedagóg, technik. Narodil sa vo Veľkých Držkovciach. Pôsobil v Starej Turej, v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Bratislave – 25. výročie úmrtia.
19.7.1914* JAKUBÓCI Milan, lekár. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 25.4.1996 v Poprade – 110. výročie narodenia.
19.7.1914* ROBICH Ján, stavebný technik, maliar. Narodil sa vo Viedni. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 7.12.2005 zomrel – 110. výročie narodenia.
19.7.1924* MIKOLAJ Rastislav, basketbalový rozhodca, tréner. Narodil sa v Bratislave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 14.9.2013 zomrel – 100. výročie narodenia.
19.7.1949* JURÁK Augustín, prekladateľ. Narodil sa v Trenčíne-Kubrej. Zomrel 9.11.1994 v Bratislave – 75. výročie narodenia. 
21.7.1994† SLEZÁČKOVÁ Anna, pedagogička, národovkyňa. Narodila sa 9.11.1914 v Brezovej. Zomrela v Starej Turej – 30. výročie úmrtia.
22.7.1914* UHER Miloš, partizánsky veliteľ. Narodil sa v Lubine. Pôsobil v Lubine a v Starej Turej. Zomrel 27.2.1945 v Bzinciach pod Javorinou-Cetuna – 110. výročie narodenia.
23.7.1739* VEČEI Siegbert, dôstojník, vojenský veliteľ. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 30.7.1802 v Budapešti (Maďarsko) – 285. výročie narodenia.
23.7.1934* LÁNSKY Egon, novinár, politik, publicista. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 25.11.2013 v Prahe – 90. výročie narodenia.
23.7.1949† BUJNA Ivan, katolícky kňaz, náboženský spisovateľ. Narodil sa 26.7.1881 v Pukanci. Pôsobil v Myjave, v Brezovej pod Bradlom. Zomrel v Bratislave – 75. výročie úmrtia.
24.7.1979† CHURA Alojz, lekár-pediater, vysokoškolský pedagóg. Primár detského oddelenia nemocnice v Trenčíne. Narodil sa 10.6.1899 v Bytči-Hliníku. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 45. výročie úmrtia.
24.7.1989† LAMAČKA Július, architekt, horolezec. Narodil sa 25.4.1951 v Hornom Srní. Zomrel v bývalom Sovietskom zväze. Pochovaný je v Bratislave – 35. výročie úmrtia.
25.7.1899* ŠTEFÁNIK Svetozár, lekár-gynekológ, vysokoškolský pedagóg. Spoluzakladateľ a vedúci predstaviteľ slov. gynekológie. Narodil sa v Brezovej pod Bradlom. Zomrel 5.5.1989 v Bratislave –  125. výročie narodenia.
25.7.1914* BAHNA Vladimír, filmový režisér, dramaturg, redaktor, národný umelec. Narodil sa v Banskej Štiavnici. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 19.10.1977 v Bratislave – 110. výročie narodenia.
25.7.1914* STRECHAJ Rudolf, politik, štátnik, typograf. Narodil sa v Čachticiach. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 28.7.1962 v Prahe. Pochovaný je v Bratislave – 110. výročie narodenia. 
25.7.1929* HAMŽÍK Pavol, technik, pedagóg, spisovateľ. Pôsobil vo vedúcich funkciách Odevných závodov v Trenčíne. Narodil sa v Úpore. Pôsobí v Trenčíne – 95. výročie narodenia.
25.7.1964† FÁBRYOVÁ Blanka, publicistka, prekladateľka. Narodila sa 27.3.1893 v Iloku (Chorvátsko). Pôsobila v Trenčíne, v Prievidzi, v Bojniciach, kde aj zomrela – 60. výročie úmrtia.
27.7.1914* DIEŠKA Dionýz, lekár-internista, pedagóg. Zakladateľ a dlhoročný riaditeľ Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov, farmaceutov a ostatných zdravotníckych pracovníkov v Trenčíne. Narodil sa vo Valaskej. Zomrel 15.6.2006 v Bratislave – 110. výročie narodenia.
27.7.1939* VRÁNOVÁ Gabriela, herečka, spisovateľka. Narodila sa v Novom Meste nad Váhom. Pôsobila v Prahe, kde aj 16.6.2018 zomrela – 85. výročie narodenia.
27.7.1939* HOLIČ Štefan, jazykovedec, vysokoškolský pedagóg. Je autorom viacerých odborných publikácií z oblasti rétoriky a štylistiky. Narodil sa v Myjave-Turej Lúke – 85. výročie narodenia.
28.7.1989† HOLLÝ Štefan, chemik, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa 28.11.1916 v Uhrovci. Pôsobil v Bánovciach nad Bebravou. Zomrel v Bratislave – 35. výročie úmrtia. 
28.7.1929* HARUŠTIAK Dušan, právnik, básnik, prekladateľ. Narodil sa v Lubine. Zomrel 19.4.2021 v Bratislave – 95. výročie narodenia.
28.7.1999† HORVÁTH Pavel, historik. Narodil sa 10.10.1926 v Šišove, kde aj pôsobil. Zomrel  v Bratislave – 25. výročie úmrtia. 
29.7.1904* PIETOR Ivan, verejný činiteľ, právnik. Narodil sa v Martine. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 5.8.1977 zomrel – 120. výročie narodenia.
29.7.1934* MITOŠINKA Ján, tréner, pedagóg, funkcionár. Narodil sa v Pobedime. Zomrel 22.3.2011 v Bratislave  – 90. výročie narodenia.
29.7.1944* PAVÚKOVÁ Oľga, historička, pedagogička. Narodila sa v Trenčíne. Pôsobila v Modre ako riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra – 80. výročie narodenia. 
30.7.1954* HAMAJ Pavol, sociológ, pedagóg. Narodil sa v Dolnej Súči. Žije v Poprade – 70. výročie narodenia.
30.7.1999† BANCÍKOVÁ Darina, farárka. Narodila sa 21.12.1922 v Kokave nad Rimavicou. Pôsobila v Starej Turej. Zomrela v obci Horné Saliby – 25. výročie úmrtia.
31.7.1889* MACEK Alojz, krajčír, protifašistický bojovník. Zakladateľ krajčírskeho družstva v Trenčíne. Narodil sa v meste  Brumov-Bylnice (Česko). Pôsobil v Trenčíne, kde aj 8.6.1964 zomrel – 135. výročie narodenia.