Kalendár výročí trenčianskeho regiónu

Kalendár výročí trenčianskeho regiónu obsahuje spektrum jubilujúcich osobností a udalostí kultúrneho, spoločenského, politického i športového života regiónu.

Kalendár výročí:

 

Jubilujúce osobnosti - JÚN 2024 : 

1.6.1839* ROY Pavel, kňaz, bibliograf, publicista, národný buditeľ. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Adamovských Kochanovciach a v Trenčíne. Zomrel 5.12.1909 v Melčiciach. Pochovaný je v Adam. Kochanovciach – 185. výročie narodenia.

2.6.1909* SELECKÝ Anton, hudobný skladateľ, organový koncertný majster. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 15.5.1985 v Bratislave – 115. výročie narodenia.

2.6.1924* KOMOROVSKÝ Ján, spisovateľ, religionista, profesor Univerzity Komenského v Bratislave. Zakladateľ slovenskej religionistiky. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil a 20.3.2012 zomrel – 100. výročie narodenia.

2.6.1979† SUCHANSKÝ Peter, spisovateľ, novinár, prekladateľ. Narodil sa 18.2.1897 v Nadlaku (Rumunsko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 45. výročie úmrtia.

3.6.1704* SARTORIUS Daniel, kňaz, náboženský spisovateľ. Narodil sa v Štítniku. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 8.2.1767 v Banskej Bystrici – 320. výročie narodenia.

3.6.1859* BOČEK Juraj, ovocinár, pedagóg. Narodil sa v Adamovských Kochanovciach. Pôsobil v Trenčianskej Turnej, v Ľuborči, v Trenčíne a v Nemšovej. Zomrel 5.2.1946 v Trenčíne – 165. výročie narodenia.

3.6.1899* OCHRNJAL Ondrej, včelár. Narodil sa v Rimavskom Brezovom. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 6.6.1977 v Bratislave – 125. výročie narodenia.

3.6.1919* TROKAN Jozef, vysokoškolský pedagóg, v rokoch 1963-1969 rektor SVŠT v Bratislave. Narodil sa v Trenčianskych Tepliciach. Zomrel 28.5.2002 v Bratislave – 105. výročie narodenia.

3.6.1979† DRAŠKOVIČ František, sochár, pedagóg. Narodil sa 5.4.1911 v Stupave. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Bratislave – 45. výročie úmrtia.

3.6.2019† RUMÁNEK Gustáv, konštruktér, regionálny historik, publicista, básnik. Narodil sa 14.11.1937 v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Starej Turej, v Novom Meste nad Váhom, kde aj zomrel – 5. výročie úmrtia.

4.6.1934* OPATÍK Ján, lekár-ortopéd. Narodil sa v Klobušiciach. Študoval v Trenčíne. Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach a v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 4.6.1991 v Bratislave. Pochovaný je v Trenčianskych Tepliciach – 90. výročie narodenia.

5.6.1949† IGAZ Jozef, novinár, spisovateľ, básnik, dramatik. Narodil sa 5.8.1901 v Bánovciach nad Bebravou-časť Biskupice. Zomrel v Leopoldove – 75. výročie úmrtia.

5.6.1849† MEDŇANSKÝ Ladislav, dôstojník, zemepán. Narodil sa 28.6.1819 v Beckove. Pôsobil v Trenčíne, v Beckove. Zomrel v Bratislave – 175. výročie úmrtia.

6.6.1954† MISZ Rudolf, kňaz. Narodil sa 2.1.1871 v Nitre. Zomrel v Trenčíne – 70. výročie úmrtia.

6.6.2009† DEVÁN Pavol, ochranca prírody, zoológ, botanik. Narodil sa 14.9.1954 v Myjave. Pôsobil v Trenčíne, v Myjave. Zomrel v Adamovských Kochanovciach – 15. výročie úmrtia.

8.6.1904* HOLLÝ Martin, herec, režisér, prekladateľ. Narodil sa v Moravskom Lieskovom. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 1.10.1965 v Žiline – 120. výročie narodenia.

8.6.1924* LITVAJOVÁ Elena, politická pracovníčka. Predsedníčka Ústredného výboru Slovenského zväzu žien. Narodila sa v Uhrovci. Zomrela 17.2.1999 v Bratislave – 100. výročie narodenia.

8.6.1944* ĎURŽA Miroslav, grafik, ilustrátor, karikaturista. Narodil sa v Zemianskom Podhradí. Pôsobil v Starej Turej, v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom, kde aj 13.8.2006 zomrel – 80. výročie narodenia.

8.6.1964† MACEK Alojz, krajčír, protifašistický bojovník. Zakladateľ krajčírskeho družstva v Trenčíne. Narodil sa 31.7.1889 v meste Brumov-Bylnice (Česko). Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 60. výročie úmrtia.

10.6.1804* KRAJČÍK Ján, kňaz, cirkevný právnik a hodnostár. Poslanec bánovského a nitrianskeho obvodu v uhorskom sneme. Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou. Zomrel 10.8.1890 v Nitre – 220. výročie narodenia.

10.6.1989† MELICHER Milan, prozaik, redaktor, publicista. Narodil sa 21.12.1920 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Bratislave – 35. výročie úmrtia.

11.6.1849* VALÁŠEK Ján, verejný činiteľ, právnik. Poslanec uhorského snemu. Narodil sa v Myjave, kde aj pôsobil a 27.3.1932 zomrel – 175. výročie narodenia.

11.6.1899* CHURA Alojz, lekár-pediater, vysokoškolský pedagóg. Primár detského oddelenia nemocnice v Trenčíne. Narodil sa v Bytči-Hliníku. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 24.7.1979 zomrel – 125. výročie narodenia.

12.6.1934* DOBIÁŠ Pavel, technik, výtvarník. Narodil sa v Trenčianskych Stankovciach. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 90. výročie narodenia.

12.6.1994† ŠKODÁČEK Pavol, lekár-balneológ, pediater. Narodil sa 12.5.1910 v Lubine. Pôsobil v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Piešťanoch – 30. výročie úmrtia.

13.6.1879* HESSE Alwina, diakonisa, ľudová liečiteľka. Narodila sa v Sliezku. Zomrela 15.3.1952 v Starej Turej – 145. výročie narodenia.

13.6.1934† CHORVÁT Juraj, hudobník, pedagóg. Narodil sa 24.4.1862 v Dolnom Srní. Pôsobil v Adamovských Kochanovciach, v Myjave, v Starej Turej. Zomrel v Kostolnej-Záriečí. Pochovaný je v Adamovských Kochanovciach – 90. výročie úmrtia.

13.6.1934* PAVLOVIČ Jozef, spisovateľ. Narodil sa vo Veľkých Kostoľanoch. Pôsobil v Trenčíne. Žil v Bratislave. Zomrel 11.10.2020 v Bratislave – 90. výročie narodenia.

15.6.1919* INFNER Štefan, vojak z povolania, generálmajor. Narodil sa vo Vrábloch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 30.7.1988 v Trenčianskych Tepliciach – 105. výročie narodenia.

15.6.1689† RUTKAI Mikuláš, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa v máji 1611 v Turci. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 335. výročie úmrtia.

15.6.1649* BADLAHÁR Ján, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa v Igrame (okr. Senec). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 25.11.1706 v Levoči – 75. výročie narodenia.

15.6.1969† MINÁRIK Gustáv, lesnícky odborník, úradník. Narodil sa 28.8.1901 v Bánovciach nad Bebravou, kde aj pôsobil. Zomrel v Bratislave – 55. výročie úmrtia.

15.6.1994† TOČÍK Anton, archeológ, stredoškolský profesor. Narodil sa 28.1.1918 v Krásne nad Kysucou. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Nitre – 30. výročie úmrtia.

15.6.1999† ČIČO Pavol, letecký akrobat, reprezentačný tréner. Narodil sa 5.4.1948 v Dolnej Súči. Pôsobil v Trenčíne, kde tragicky zahynul – 25. výročie úmrtia.

15.6.2004† BOROVIČKA Václav Pavel, spisovateľ. Narodil sa 8.9.1920 v Prahe. Detstvo prežil v Trenčíne. Zomrel v Prahe – 20. výročie úmrtia.

15.6.2014† PRÍBELA Gejza, hudobný skladateľ, dirigent. Narodil sa 3.8.1929 v Šoproni (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 10. výročie úmrtia.

16.6.1679† ĎURČÁNI Mikuláš, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa 28.11.1639 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Spišskej Kapitule – 345. výročie úmrtia.

16.6.1884† ROY August Július, kňaz, národný buditeľ. Narodil sa 18.1.1822 v Lazoch pod Makytou. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, v Starej Turej, kde aj zomrel – 140. výročie úmrtia.

16.6.1954* PÁSZTOR Ladislav, lekár. Narodil sa v Leviciach. Pôsobil v Trenčíne – 70. výročie narodenia.

17.6.1844† MEDŇANSKÝ Alojz, vlastivedný bádateľ, publicista, krajinský hodnostár. Narodil sa 20.4.1784 v Martine. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Hlohovci – 180. výročie úmrtia.

17.6.1929* JAKUŠOVÁ Gertrúda, ekonómka, výtvarníčka. Narodila sa v Behynciach- Veľkých Ripňanoch. Pôsobila v Trenčíne, kde aj v roku 2010 zomrela – 95. výročie narodenia.

18.6.1974† SAHLINGER Edwin, prekladateľ. Narodil sa 12.9.1904 v Bruntále (Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Prievidzi – 50. výročie úmrtia.

18.6.2004† POLÁČEK Ján, pedagóg, osvetový pracovník. Narodil sa 19.4.1911 v Dolnom Srní. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Starej Turej – 20. výročie úmrtia.

19.6.1804* KLSÁK Ján, náboženský spisovateľ, evanjelický kňaz. Narodil sa v Melčiciach Lieskovom. Pôsobil v Trenčíne, v Lazoch pod Makytou. Zomrel 28.4.1876 v Sobotišti – 220. výročie narodenia.

19.6.1844* VIEST Karol, pedagóg, národný buditeľ. Narodil sa v Revúcej. Pôsobil v Myjave, kde aj 31.1.1901 zomrel – 180. výročie narodenia.

20.6.1659* DEMIÁN Ján Baptista, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 28.1.1694 v Prešove – 365. výročie narodenia.

20.6.1949† KOMPÁNEK Anton, osvetový pracovník, redaktor. Narodil sa 23.5.1891 v Turzovke. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 75. výročie úmrtia.

20.6.1964† ĎURIŠ-FRNDÁK Ján, úradník, osvetový pracovník, organizátor ochotníckeho divadla. Narodil sa 12.5.1897 v Krajnom. Zomrel v Nových Zámkoch – 60. výročie úmrtia.

21.6.1684* BLASIUS Ján, náboženský spisovateľ. Narodil sa v Ivančinej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 4.5.1763 v Paludzi – 340. výročie narodenia.

21.6.1909* ROLNÝ Vojtech, lekár. Narodil sa v Beluši. Pôsobil v Trenčíne, v Ilave. Zomrel 6.5.1992 v Liptovskom Mikuláši – 115. výročie narodenia.

21.6.1939* LORENC Alojz, generál, bol posledným náčelníkom Štátnej bezpečnosti. Narodil sa v Trenčíne – 85. výročie narodenia.

22.6.1894† ALTMAN Jakub, pedagóg. Narodil sa v roku 1847 v Myjave. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Poprade – 130. výročie úmrtia.

22.6.1899† BÓRIK Daniel Jaroslav, kňaz, publicista, kultúrny pracovník, národovec. Zakladajúci člen MS a člen jej prvého výboru. Narodil sa 22.9.1814 v Sobotišti. Pôsobil vo Vrbovciach a v Myjave. Zomrel v Domaniži – 125. výročie úmrtia.

24.6.1989† TRNKA Július, plukovník českoslov. ľudovej armády. Bol veliteľom 1. zmiešanej leteckej divízie v Trenčíne. Narodil sa 29.9.1910 vo Zvolene. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 35. výročie úmrtia.

25.6.1839† BAJZÍK Ján, katolícky kňaz, pedagóg, cirkevný hodnostár. Narodil sa 1.9.1765 v Omšení. Zomrel v Kaloči – 185. výročie úmrtia.

28.6.1819* MEDŇANSKÝ Ladislav, dôstojník, zemepán. Narodil sa v Beckove. Pôsobil v Trenčíne, v Beckove. Zomrel 5.6.1849 v Bratislave – 205. výročie narodenia.

29.6.1989† ČIERNY Karol, katolícky kňaz-jezuita, misionár. Narodil sa 26.5.1931 v Trenčianskej Teplej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Cambridge (Anglicko) – 35. výročie úmrtia.

30.6.2004† HARGAŠ Ivan, pedagóg, inšpektor. Narodil sa 27.11.1922 v Dolnom Srní. Pôsobil v Lubine a v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Starej Turej – 20. výročie úmrtia.