Zaujímavé odkazy

Časopis Knihovník

Viac než metodický časopis pre verejné knižnice okresov Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Bánovce n/Bebravou a Myjava. Navštívte zákulisie Verejnej knižnice M. Rešetku, vstúpte do (foto)galérie našich kultúrnych podujatí, inšpirujte sa fantáziou detí a nasledujte históriu - učiteľku života.

Knihovník 1/2024, Knihovník 2/2023Knihovník 1/2023Knihovník 2/2022, Knihovník 1/2022Knihovník 2/2021Knihovník 1/2021Knihovník 2/2020Knihovník 1/2020Knihovník 2/2019, Knihovník 1/2019Knihovník 2/2018Knihovník 1/2018Knihovník 2/2017, Knihovník 1/2017Knihovník 1/2016Knihovník 2/2015Knihovník 1/2015Knihovník 2/2014, Knihovník 1/2014, Knihovník 2/2013, Knihovník 1/2013, Knihovník_2/2012, Knihovník_1/2012, Knihovník_2/2011, Knihovník 1/2011, Knihovník 2/2010, Knihovník 1/2010, Knihovník 2/2009, Knihovník 1/2009

Regionálni mediálni partneri trenčianskej knižnice

Kultúrno-informačné centrum TrenčínTýždenník MY Trenčianske novinyTýždenník PardonTrenčianska internetová televízia

Trenčiansky terajšokTV PovažieYouTube kanál VÚC Trenčín

Literárne a tematické súťaže

* Celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára už 31 rokov zastáva prestížne miesto na poli amatérskej literárnej tvorby. Tradične je vypísaná v dvoch žánroch, dvoch vekových kategóriách pre stredoškolákov i dospelých a vo viacerých tematických oblastiach. Bližšie informácie nájdete v propozíciách 32. ročníka súťaže.

* Píšem, píšeš, píšeme... je obľúbená literárna súťaž žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií Trenčianskeho kraja v troch vekových kategóriách - mladší (1.-3. ročník), starší (4.-6. ročník) a najstarší žiaci (7.-9. ročník). Žánrovo sa člení na poéziu a prózu a má za sebou dvadsaťjeden ročníkov. Bližšie informácie nájdete vo vyhodnotení 21. ročníka alebo v propozíciách 22. ročníka súťaže.

* Čítajme všetci - čítanie je super je medziškolská a medzitriedna súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne. Bližšie informácie nájdete vo vyhodnotení 59. ročníka (školský rok 2022/2023) alebo v propozíciách 60. ročníka súťaže.

* Hľadáme kráľa čitateľov (pátranie po stopách "naj" čitateľa spomedzi detí, ktoré navštevujú knižnicu)

Deň ľudovej rozprávky - Deti, ste pripravené na ďalšie dobrodružstvá s ľudovými rozprávkami Pavla Dobšinského? Už je vyhlásený ďalši Deň ľudovej rozprávky...

Množstvo ďalších literárnych súťaží nájdete na spoločnom portáli www.literarne.muzy.sk.

VKMR - partnerská knižnica Kancelárie NR SR

Cieľom projektu je zvýšiť a skvalitniť informovanosť o Národnej rade SR a o jej práci medzi odbornou aj laickou verejnosťou prostredníctvom siete slovenských knižníc ako informačných centier vo väčšine okresných miest na Slovensku. Vybrané knižnice mali byť schopné kvalifikovane sprostredkovať informácie o činnosti parlamentu a zároveň umožniť ich vyhľadávanie s odbornou pomocou na lokálnej úrovni. Z hľadiska dostupnosti materiálov z Kancelárie NR SR a Parlamentného inštitútu pre návštevníkov VKMR predstavuje zásadný fakt ich zasielanie partnerským knižniciam v tlačenej i elektronickej forme.

Viac informácií: www.kniznica.nrsr.sk/index.php/partnerske-kniznice

VKMR - Partnerská knižnica NR SR

Ora et Ars - Skalka (výtvarno-literárne sympózium)

Dokumenty k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF mapujúce uplynulé ročníky medzinárodného sympózia, na ktorého organizácii sa spolupodieľala aj VKMR.

Viac informácií: https://visit.trencin.sk/ora-et-ars/

Ora et Ars

Roman Bednár

Čitatelia autora a publicistu Romana Bednára, ktorý od roku 2006 už viac nepublikuje v SR, ale len v Južnej Amerike a Nemecku, si môžu bezplatne prečítať jeho práce i niektoré jeho nové knihy vydané v španielčine a preložené do slovenčiny na webovej stránke: http://www.roman-bednar.com/

Roman Bednár

S deťmi.com

Portál www.sdetmi.com ponúka tipy, ako a kde stráviť voľný čas s deťmi, vrátane informácií o aktuálnych akciách a podujatiach pre deti po celom Slovensku, ako aj zariadeniach vhodných pre deti. Najmladším čitateľom venuje široký priestor aj trenčianska knižnica. Presvedčte sa na príklade kráľa čitateľov alebo pasovania prvákov za čitateľov.

Portál sdetmi.com

 

EX LIBRIS HLOHOVEC: Svet okolo nás

Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC vyhlasuje 16. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov. Aktuálna téma: Svet okolo nás. Uzávierka súťaže: 31. januára 2017. Najlepšie návrhy, ktoré vzniknú tvorivým spojením obrazovej a textovej časti budú odmenené. Bližšie informácie nájdete v sprievodnom metodickom liste s podmienkami súťaže.

ELAP Hlohovec

Jazykový kvet

„Jazykový kvet“ (Language Flower) je celoštátna postupová súťaž v cudzích jazykoch v dvoch vetvách „Poézia & próza“ a „Dráma“ určená pre vekové kategórie od štyroch do devätnásť rokov. V súťaži sa prezentujú jazykové zručnosti detí a žiakov v jednotlivých súťažných jazykoch. Súťaž sa koná každý rok, prípadne podľa oficiálneho vyhlásenia organizátora uverejneného na jeho internetovej stránke www.jazykovevzdelavanie.sk v sekcii „Jazykový kvet“ do konca júna v jednotlivých kalendárnych rokoch. Od roku 2013 sa na organizácii semifinálového a krajského finálového kola Jazykového kvetu podieľala aj Verejná knižnica M. Rešetku.

Jazykový kvet

Veda - Technika (Informačný portál pre popularizáciu vedy)

Projekt vznikol za účelom zlepšovania informovanosti spoločnosti o doterajších a budúcich krokoch technologického rozvoja na našom území ale aj v zahraničí. Informačný portál pre popularizáciu vedy čerpá informácie iba z oficiálnych a overených zdrojov slovenských inštitúcií a združení. Cieľom portálu je poskytnúť overené a presné informácie zamerané na vedu a techniku.

Viac informácií: www.veda-technika.sk

Veda - technika

Úrad priemyselného vlastníctva

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne ako kontaktné a informačné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR informuje záujemcov o ochrane výsledkov ich tvorivej alebo podnikateľskej činnosti.

Viac informáci: www.upv.sk.

Úrad priemyselného vlastníctva

Europe Direct Trenčín

Informačné centrum EUROPE DIRECT Trenčín patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT. Centrum sídli na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou. O aktivitách informačného centra sa dočítate v mesačníku Trenčiansky spravodaj.

Viac informácií: www.europedirecttrencin.sk

Europe Direct Trenčín

Elektronická knižnica Ústavu pamäti národa

Publikácie k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF vydávané inštitúciou, ktorej poslaním je plniť legislatívnu povinnosť štátu "sprístupniť utajenú činnosť represívnych orgánov v dobe neslobody 1939 – 1989". 

Viac informácií: www.upn.gov.sk/publikacie/elektronicka-kniznica/

Ústav pamäti národa