Odborná literatúra

0-9

12 storočí kresťanstva v strednej Európe (OKNO)(kultúrno-historická príloha sympózia Ora et Ars)

B

Babi, pošli mi to mejlom (7 krokov k počítačovej gramotnosti)

C

Čítanie mládeže v Trenčianskom kraji (interpretácia výsledkov výskumu)

D

200 rokov po Štúrovi (bulletin zážitkovo-náučných aktivít)

K

Knihovník 1/2021

Knihovník 2/2020

Knihovník 1/2020

Knihovník 2/2019

Knihovník 1/2019

Knihovník 2/2018 (viac než len metodický časopis)

Knihovník 1/2018 (viac než len metodický časopis)

Knihovník 2/2017 (viac než len metodický časopis)

Knihovník 1/2017 (viac než len metodický časopis)

Knihovník 1/2016 (viac než len metodický časopis)

Knihovník 2/2015 (viac než len metodický časopis)

Knihovník 1/2015 (viac než len metodický časopis)

Knihovník 2/2014 (viac než len metodický časopis)

Knihovník 1/2014 (viac než len metodický časopis)

O

OKNO do histórie - RYBA a KLÁŠTOR

OKNO do histórie pozorovania hviezd

OKNO do histórie nielen Skalky pri Trenčíne

OKNO nielen do archeológie (kultúrno-historická príloha sympózia Ora et ars)

OKNO do hudby a architektúry (kultúrno-historická príloha sympózia Ora et ars)

OKNO do kláštornej medicíny (kultúrno-historická príloha sympózia Ora et ars)

OKNO do obnovy (kultúrno-historická príloha medzinárodného sympózia Ora et ars)

OKNO do histórie Skalky pri Trenčíne (kultúrno-historická príloha sympózia Ora et ars)

S

Slovník významných osobností mesta Trenčín - 20. storočie

V

Významné ženy Trenčianskeho kraja (biografický slovník)