Cenník

Ročné registračné poplatky a jednorazové poplatky 

pri vystavení čitateľského preukazu EUR
dospelí 5,00 €

deti do 15 rokov

2,00 €

študenti, poberatelia starobného dôchodku

3,00 €

držiteľ Karty pre seniorov

2,00 €
držitelia preukazov ZŤP bezplatne
vojnoví veteráni bezplatne
právnická osoba

7,00 €

pri vystavení dočasného (jednorazového) čitateľského preukazu

 
do všeobecnej študovne 1,50 €
čitární 1,00 €

Prekročenie výpožičnej lehoty - sankčné poplatky

dospelí

EUR

1.upomienka 2,00 €
2.upomienka 3,00 €
3.upomienka 4,00 €
4.upomienka 8,00 €

 

deti do 15 rokov 

EUR 

1. upomienka 0,30 €
2. upomienka 0,50 €
3. upomienka 1,80 €
4. upomienka 3,50 €

Manipulačné a iné poplatky

poplatky

EUR

strata čitateľského preukazu - vystavenie duplikátu

2,00 €

oznámenie o rezervovaní 1 dokumentu

0,50 €

oznámenie o odložení 1 dokumentu

0,30 €

rezervácie kníh pre deti do 15 rokov

0,30 €

odborný výkon pri strate dokumentu

2,00 €

tlač zoznamu požičaných kníh (história konta) - 1 str.

0,20 €

Medziknižničná výpožičná služba - MVS, MMVS

služba

EUR

MVS (náklady spojené s poštovným a balným)

4,00 €

MMVS (za výpožičku zo zahraničia)

podľa cenníka požičiavajúcej knižnice

Prekročenie výpožičnej lehoty pri MVS, MMVS - sankčné poplatky

sankčné poplatky 

EUR

1. upomienka 2,50 €
2. upomienka 4,00 €
3. upomienka 5,00 €
4. upomienka 6,00 €

Poplatky za používanie počítača

Všetci používatelia

EUR

1 - 15 minút

0,30 €

16 - 30 minút

0,50 €

31 - 45 minút

0,80 €

46 - 60 minút

1,00 €

  

tlač

EUR

tlač 1 strany s textom, tabuľkami 0,30 €
tlač 1 strany s obrázkom 0,50 €
skenovanie 1 strany 0,50 €

Rešeršné služby

rešeršné služby

EUR 

vyhotovenie objednanej rešerše do 3 dní 8,00 €
vyhotovenie objednanej rešerše 5,00 €
tlač rešerše (1 strana) 0,30 €

Reprografické služby z knižničných dokumentov

reprografické služby

EUR

formát A4 (xerox) 0,30 €
formát A4 obojstranne 0,40 €
formát A3 0,40 €
formát A3 obojstranne 0,50 €
menšie obrázky v texte - príplatok 0,20 €

Obrazové materiály

obrazové materiály 

EUR

reprodukcia - formát A5 (xerox, tlač) 0,50 €
reprodukcie - formát A4 (xerox, tlač) 1,00 €

 

farebná tlač obrázku 

EUR

formát A4 - farebná tlač obrázku 2,00 €
formát A5 - farebná tlač obrázku 1,00 €
menšie farebné obrázky v texte - príplatok 0,50 €

Podujatia organizované knižnicou 

(organizátor môže rozhodnúť o nevyberaní poplatku)

Kreatívna dielňa - cena za účastníka EUR
deti 1,00 €
dospelí 2,00 €
Výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti a mládež
registrovaní používatelia bezplatne
neregistrovaní používatelia 1,00 €
Kultúrno-vzdelávacie podujatia pre verejnosť podľa dohody s účinkujúcim

Knihárske služby

Knihárske služby 

EUR

väzba poškodených a nahradených dokumentov 6,00 €

Iné

prenájom spoločenskej miestnosti (1 hod) 20,00 €
realizácia kultúrno-vzdelávacieho podujatia podľa požiadaviek objednávateľa cena podľa dohody

Cenník poskytovaných služieb účinný od 30.4.2024