Knižné novinky z regiónu

Knižné novinky z regiónu

BELÁS, Milan: Židia v Považskej Bystrici (žili medzi nami)

Židia v Považskej Bystrici : (žili medzi nami) / Milan Belás. - [Považská Bystrica] : Milan Belás, 2015. - 143 strán : čiernobiele fotografie, ilustrácie.-ISBN 978-80-972114-6-2 (viazané)
Autor sa vo svojich dielach podrobne zaoberá históriou Považskej Bystrice. Súčasťou mesta bola vždy silná židovská komunita. Spolunažívanie židovského etnika s domácim obyvateľstvom bola dlhé roky na veľmi dobrej úrovni. Po vojne sa po deportácii vrátilo do mesta veľmi málo rodín.

BELÁS, Milan: Historické považskobystrické motocykle

Historické považskobystrické motocykle / Milan Belás ; preklad do nemčiny: Mária Slobodová ; preklad do angličtiny: Martin Olšovský. -[Považská Bystrica] : Milan Belás, 2017. - 150 nečíslovaných strán : farebné fotografie, ilustrácie .- ISBN 978-80-972671-8-6 (viazané)
Zaujímavá  obrazová publikácia o historických motocykloch Považských strojární je zostavená len z fotografických a reklamných materiálov. Tieto svetoznáme motocykle sa vyvážali do stotrinástich krajín sveta. Kniha prináša už len spomienku na zašlé časy.

KOMOROVÁ, Mariana: Kam vedú všetky cesty

Kam vedú všetky cesty / Mariana Komorová ; ilustrácie: Denisa Schindlerová. - Nové Mesto nad Váhom : Tising, spol. s.r.o., 2016. - 88 strán : farebné fotografie, ilustrácie, portrét.- ISBN 978-80-89501-21-2 (brožované)
Rím, Vatikán, Paríž, Belgicko... Útla knižka prináša čitateľovi cestovateľské zážitky regionálnej autorky, ktorá striedavo žije v Bzinciach pod Javorinou a v Bruseli.

PAPRČKA, Milan: Prievidza a Bojnice z neba

Prievidza a Bojnice z neba / Milan Paprčka a kolektív ; autori fotografií: Milan Paprčka ... [et al.] ; autori textov: Dušan Farbula, Matej Schwarzbacher. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : CBS, 2017. - 172 strán : farebné fotografie. - ISBN 978-80-8144-145-5 (viazané)
Prievidza ponúka veľa zelene a prírodné scenérie vo viacerých parkoch. Publikácia leteckých fotografií ponúka zábery aj na Bojnický zámok, Kľak a hradisko Vyšehrad.

Handlová od praveku po súčasnosť

Handlová od praveku po súčasnosť : monografia mesta I. / koncepcia monografie Ľubica Škrinárová ; autori príspevkov Ladislav Šimon ... [et a.] ; zostavili Ivan Mrva, Igor Reiff ; zodpovedný redaktor Rudolf Podoba ; autori fotografií Milan Gross ... [et al.]. - Banská Bystrica : Štúdio Harmony s.r.o., 2017. - 271 strán : farebné fotografie, mapy, portréty, faksimile.- ISBN 978-80-89151-46-2 (viazané)
Začiatkom 20. storočia po rozvinutí ťažby uhlia sa ešte vtedy obec Handlová stala najvýznamnejším priemyselným strediskom tejto oblasti. Rozsiahla monografia ponúka čitateľovi  dejiny mesta od dávnoveku až po súčasnosť. Autorský kolektív pripravuje ďalší diel, ktorý prinesie najmä kapitoly o okolitej prírode a urbanistických pomeroch v minulosti i v súčasnosti.

BERNÁT, Libor: Jezuitské gymnázium v Trenčíne a jeho žiaci

Jezuitské gymnázium v Trenčíne a jeho žiaci / Libor Bernát. - Vydanie: prvé. - Šurany : DMC, s.r.o., 2018. - 420 strán. -ISBN 978-80-972963-1-5 (brožované)
Publikácia nadväzuje na monografiu Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649-1773 vydanú v roku 2013. Súčasťou práce je biografický a geografický register. 

TOMISOVÁ, Eva: Nárečie Starej Turej

Nárečie Starej Turej / Eva Tomisová ; ilustrácie: Patrice Tomisová ; fotografie: Jiří Tomis a Eva Tomisová. - Bratislava : Eko-konzult, 2018. - 159 strán .-  ISBN 978-80-8079-267-1 (viazané)
Jedným z dôležitých znakov národa je jazyk, ktorý je nielen nástrojom dorozumievania, ale aj uchovávateľ duchovných schopností a výtvorov našich predkov. Duchovným bohatstvom nášho národa je aj ľudová reč. Nárečie sa pomaly z mnohých geografických oblastí vytráca, ale staroturanské nárečie sa stále uchováva. Táto publikácia je toho dôkazom. Prof. Ivor Ripka na tému nárečie povedal: "Ľudová reč je stále živým prameňom, jej výpovedná sila nevyschla, je najprirodzenejším zdrojom zavlažovania spisovného jazyka".