Pozvánka na podujatie - Deň ľudovej rozprávky 2019 (SVK)