Faktúra DF071/20

Faktúra doručená:21.2.2020

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
91164 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO:35629011

ceny sú vrátane DPH
energie
Názov položky
vyúčtovanie za rok 2019: plyn - Kubrá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 291,56 EUR