Faktúra DF072/20

Faktúra doručená:21.2.2020

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
91164 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO:35629011

ceny sú vrátane DPH
energie
Názov položky
plyn: Kubrá - 1.Q.2020
vodné,stočné,zrážky: Kubrá - 1.Q.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 408,00 EUR