Faktúra DF147/20

Faktúra doručená:08.4.2020

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierové nám. 2
91101 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO:35629011

ceny sú vrátane DPH
energie
Názov položky
plyn: Kubrá - 2.Q.2020
vodné, stočné, zrážky: Kubrá - 2.Q.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 408,00 EUR