Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem (bulletin prác súťaže J. Braneckého)