Kríž je najväčšie znamienko plus (zborník tematických a ocenených prác)