Studňa sa tajne s dažďom zhovára - zborník súťaže Jozefa Braneckého