Vzbura príslušníkov 71. pešieho pluku v Kragujevci v roku 1918 - výberová bibliografia