Plán podujatí Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne - december 2019