Pozvánka na podujatie - Pocta literárnej propagátorke Janke Polákovej