Plán podujatí Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne - január 2020