Plán podujatí Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne - august 2017