Pozvánka na podujatie - Gejza Sádecký: Bratia z Trenčianskeho hradu