Pozvánka na podujatie - Čítajme všetci, čítanie je super ´2019 (vyhodnotenie)