Pozvánka na podujatie - Hana Repová: Ak mi dovolíš; Ak mi odpustíš