Plán podujatí Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne - máj 2019