Pozvánka na podujatie - Antonie Krzemieňová: Telo napovie