Pozvánka na podujatie - VIII. stretnutie trenčianskych literátov