Týždeň slovenských knižníc ´2017 - Týždeň otvorených dverí vo VKMR