Prehliadka umeleckého prednesu seniorov - propozície a prihláška, 2018