Týždeň slovenských knižníc 2018 - Podujatia počas Týždeň otvorených dverí vo VKMR