Pozvánka na podujatie - Literárna súťaž J. Braneckého ´2018 (vyhodnotenie)