Pozvánka na podujatie - Igor Bukovský: (Za)chřáňte svoje črevo