Pozvánka na podujatie - Literárna súťaž J. Braneckého ´2019 (vyhodnotenie)