Pozvánka na podujatie - A. Krzemieňová: Mikroorganizmy a ich vplyv na zdravie človeka