Plán podujatí Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne - október 2018