Pozvánka na podujatie - Eva Borušovičová: Do plaviek (s B. Kardošovou)