Pozvánka na podujatie - Antonie Krzemieňová: Sám sebe lekárom