Plán podujatí Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne - september 2020