Pozvánka na podujatie - Antonie Krzemieňová: Mikroorganizmy a ich vplyv na zdravie človeka