Pozvánka na podujatie - Mikuláš odmeňuje čitateľov VKMR