Pozvánka na podujatie - Stretnutie s Hanou Repovou