Literárna súťaž Jozefa Braneckého ´2014 - propozície