Literárna súťaž Jozefa Braneckého ´2014 - zoznam ocenených