Literárna súťaž Jozefa Braneckého ´2015 - zoznam ocenených