Literárna súťaž Jozefa Braneckého ´2016 - propozície