Literárna súťaž Jozefa Braneckého ´2017 - zoznam ocenených