Literárna súťaž Jozefa Braneckého ´2018 - propozície