Literárna súťaž Jozefa Braneckého ´2019 - propozície